Masoneria si Biserica

Statutul Marilor Loji interzic Lojelor Regulare amestecul în orice întrebări sau conflicte politice şi religioase. Astăzi masoneria este recunoscută de către Bisericile principale şi menţine cu ele relaţii prieteneşti. Dar în decurs de mai multe secole masoneria era urmărită de către Biserica Catolică. Este deajuns să ne aducem aminte de bulele de la Vatican:

PAPA ACTUL PONTIFICAL DATA PROMULGĂRII
Clement al XII-lea In Eminenti 28 aprilie 1738
Benedict al XIV-lea Providas 18 mai 1751
Pius al VII-lea Ecclesiam 13 septembrie 1821
Leon al XII-lea Quo Graviora 13 martie 1825
Pius al VIII-lea Litteris altero 25 martie 1830
Pius al IX-lea Qui Pluribis 9 noiembrie 1846
Pius al IX-lea Quibus Quantisque Malis 20 aprilie 1849
Pius al IX-lea Quanta Cura 8 decembrie 1864
Pius al IX-lea Multiplices Inter 25 septembrie 1865
Pius al IX-lea Apostolicae Sedis 12 octombrie 1869
Pius al IX-lea Etsi Multa 12 noiembrie 1873
Leon al XIII-lea Diturnum 29 iunie 1881
Leon al XIII-lea Etsi Nos 15 februarie 1882
Leon al XIII-lea Humanum Genus 20 martie 1884
Leon al XIII-lea Officio sanctissimo 22 decembrie 1887
Leon al XIII-lea Dall'alto Dell'apostolico Seggio 15 octombrie 1890
Leon al XIII-lea Custodi di quella fede 8 decembrie 1892
Leon al XIII-lea Inimica vis 8 decembrie 1892
Leon al XIII-lea Praeclara 20 iunie 1894
Leon al XIII-lea Annum Ingressi 18 martie 1902
Paul al VI-lea Unitatis redintergario 21 noiembrie 1964
Paul al VI-lea Nostra Aetate 28 octombrie 1965

Aceste interdictii au fost totusi ignorate in ultima vreme, datorită intereselor de putere lumesti ale Vaticanului: „Relatiile catolicilor cu francmasoneria au făcut multe valuri si sunt binecunoscute in Occident. Astfel, Mary Ball Martinez a scris in cartea Subminarea Bisericii Catolice că in acest secol multi papi au fost masoni. Jurnalista Mary Ball Martinez a fost 15 ani reporter al Vaticanului pentru o seamă de reviste faimoase ("The Wonderer") sau la alte reviste (ca "The National Review"). Mary Ball afirmă că papa Ioan al XXIII-lea era initiat in francmasonerie si că a participat la intrunirile Lojei Marelui Orient de la Paris din 1940.

Carlos Vasquez, mare Comandor al Francmasoneriei Mexicane, a declarat că papa Ioan XXIII si de asemenea Paul al VI-lea erau masoni; episcopul Sergio Mendez din Cuernabaca (care a introdus la Conciliul Vatican II initiativa de a anula interdictia credinciosilor catolici de a putea fi si masoni) a fost in aceeasi lojă cu Carlos Vasquez, după cum declară chiar acesta din urmă.

La al II-lea convent al Vaticanului biserica catolică a început dialogul cu toate persoanele de bună credinţă, inclusiv cu masonii. A fost creată o comisie specială - "Comisia de dialog" în care au intrat atât masoni, cât şi călugări, preoţi şi funcţionari ai bisericii catolice. Din partea Ordinului Zidarilor Liberi au participat:

  • Marea Lojă Unită a Germaniei: Th. Vogel, R.Appel, E.Walter, K.Hede
  • Marea Lojă "Alpina" a Elveţiei: A. Resli, Franco Fumagalli
  • Marea Lojă a Austriei: K. Baresch, F. Chap, R. Fonviller

În anul 1983 Vaticanul editează o nouă versiune "Codex Juris Canonici". Acum în lista organizațiilor membrii cărora nu au dreptul de a se numi catolici, lipsește Masoneria.

Atitudinea Bisericii Catolice față de masonerie este reflectată într-un edict al Papei de la Roma din 1983 care spune:

  1. Biserica Catolică recunoaște existența în interiorul Francmasonerie a două curente de bază: Masoneria REGULARĂ, care cere de la membrii săi credința într-o Ființă Supremă și neostilă față de Vatican și Puterea Legală; și Masoneria NEREGULARĂ care nu impune membrilor săi garanția credinței lor, și permite refuzul categoric și/sau agresiv al creștinismului și puterii legale. Mai mult, biserica catolică recunoaște că lojile care activează sub obediența Marilor Loji a Angliei, Irlandei și Scoției sunt loji masonice regulare.
  2. Un catolic poate fi inițiat în masonerie, dar trebuie înainte de asta să se consulte cu preotul său, și nu pentru a obține permisiune, ci pentru a stabili dacă Loja aleasă de el este regulară sau neregulară
  3. Un catolic care a fost sau este membru al unei loji masonice regulare nu mai trebuie să se considere căzut din sînul Bisericii de la Roma și nu mai trebuie să se pocăiască.
  4. Un catolic care anterior s-a dezis de confesiunea sa religioasă în favoarea inițierii în masonerie, acum trebuie să caute calea de reîntoarcere în sânul bisericii.
  5. Nicăieri nu sânt indicații despre faptul că un catolic care a fost sau este membru al unei loji masonice regulare trebuie să mărturisească despre apartenența sa lojei, sau despre ce se petrece în interiorul templului lojei (din considerentul că apartenența la o lojă masonică regulară nu este un păcat, și astfel nu se cere pocăință și mărturisire).
  6. Se interzice inițierea în masonerie a clericilor legați de jurăminte monahale și funcționarilor guvernamentali.

In "CDL Report" din mai 1995 găsim următoarea mentiune: "Pe 9 străzi ale Vaticanului sunt 4 loje masonice. Unii din cei mai inalti reprezentanti ai staff-ului Vaticanului sunt membri ai masoneriei si apartin Ritului Scotian."”

Nu trebuie să uităm că fenomenul masonic a pătruns si in spatiul ortodox. In secolul al XIX-lea Biserica Ortodoxă a reactionat cu asprime, osândind francmasoneria intr-o seamă de documente, dintre care amintim Afurisania impotriva francmasoneriei dată de către Ciprian, Arhiepiscopul Ciprului (1815); Declaratie Oficială a Bisericii Greciei privind masoneria (1933); Osândirea francmasoneriei de către Biserica Ortodoxă Română; Reluarea osândirii masoneriei de către Biserica Ciprului (1993)

Dacă vom compara cele patru pozitii oficiale si normative ale Ortodoxiei privitoare la francmasonerie, si anume, Cipru 1815, Grecia 1933, România 1937 si din nou Cipru 1993, constatăm, ca un numitor comun, osândirea acestei miscări. Totusi, se poate observa un fel de diminuare a consistentei si tăriei declaratiilor respective, si chiar o tendintă de treptată secularizare.

  • Romana Rusa Engleza

© 2012-2013 Marea Loja a Moldovei | Memory consumption: 0.75 Mb